Preview Mode Links will not work in preview mode

Här får du möta personer som jobbar på Valdemarsviks kommun som berättar om sitt arbete och sina tankar.

Nov 17, 2021

Skolverssamarbetet handlar om att utveckla och anpassa skola och förskola. Birgitta Modig och Angelika Johansson berättar om hur de gör för att elever skall lyckas bättre i skolan. Har undervisningen blivit mer tillgänglig för alla? Vad tror de om framtiden? Svaren får du i detta avsnitt.


Nov 17, 2021

Emelie Nisu och Eva-Britt Öfjäll berättar om föräldrawebben, en ny webbplats med samlad information till föräldrar.

Här hittar du föräldrawebben https://foraldrawebben.valdemarsvik.se


Nov 17, 2021

Emelie Nisu och Eva-Britt Öfjäll berättar om Preventionsprojektet, ett folkhälsoarbete riktat mot barn och unga. Hur har det gått? Vad tror de om framtiden? Svaren får du i detta avsnitt.


Apr 19, 2021

Emelie Nisu och Fredrik Thörborg berättar tillsammans med Helena Karlsson om folkhälsoarbete och samverkan, brottsförebyggande åtgärder och ungas situation i Valdemarsvik just nu. Är Valdemarsvik en trygg och bra plats för unga? Vilka risker finns? Hur ser folkhälsan ut, vad påverkar den? De berättar även...


Apr 19, 2021

Vi möter Karin Petterson och Susanne Johansson och pratar om god mat. Karin brinner för god mat, och hennes enhet levererar mat till barnomsorg, skola, hemtjänst och särskilda boenden. De berättar om sin vision för kostverksamheten och vilka lagar och regler som styr verksamhet, från upphandling till maten kommer...